Σχολή Ταχύπλοου – Ερωτηματολόγιο


Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί αποτελεί ένα εργαλείο ώστε να προετοιμαστείτε για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις απόκτησης διπλώματος χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

Πορτολάνα είναι:
Όταν πρόκειται για κινητήρα που δεν χρησιμοποιείται έστω και για λίγο χρόνο:
Η χρήση των φωτιστικών σημάτων κινδύνου και των καπνογόνων γίνεται από την:
Αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (πλου) ο καιρός επιδεινωθεί ο χειριστής:
Ένα προσαραγμένο πλοίο φέρει κατά τη διάρκεια της ημέρας:
Πριν τον απόπλου βεβαιωνόμαστε:
Κάθε πλοίο, που καταφθάνει ένα άλλο πλοίο, οφείλει:
Ο Βορειοανατολικός (Β.Α.) άνεμος λέγεται και:
Γεωγραφικές Συντεταγμένες ενός σημείου είναι:
Οποιοδήποτε μεταβολή πορείας ή αλλαγή ταχύτητας επιχειρείται για να αποφευχθεί μια σύγκρουση πρέπει να είναι:
Ο όρος "Πλοίο Ασχολούμενο με την Αλιεία" σημαίνει:
Όταν οδηγούμε το σκάφος μας πίσω από σκάφη που έλκουν (σύρουν) σκιέρς:
Η εκτόξευση/πυροδότηση των φωτιστικών σημάτων κινδύνου γίνεται:
Κατά τον κατάπλου σε θέση ελλιμενισμού:
Αν κατά τη διάρκεια της νύχτας παρουσιασθεί κάποιο πρόβλημα και το σκάφος περιέλθει σε κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου, συνεγείρουμε τα παραπλέοντα πλοία ή τους ευρισκόμενους στην ξηρά:
Γεωγραφικό στίγμα είναι:
Αν κατά τη διάρκεια της ημέρας, παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα και το σκάφος περιέλθει σε κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου, συνεγείρουμε τα παραπλέοντα πλοία ή τους ευρισκόμενους στην ξηρά:
Βύθισμα είναι:
Η απόσταση μετριέται:
Η ασφαλής αγκυροβολία σε βάθος Θάλασσας δώδεκα (12) μέτρων απαιτεί έκταμα (μήκος) του σχοινιού της άγκυρας τουλάχιστον:
Ερωτηματολόγιο εξετάσεων χειριστή ταχύπλοου
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Associations

COUSTEAU DIVERS
Fish and Olive
SSI SCUBA
PADI
DAN DIVERS
ANDI
Select Your Language: enΑγγλικαelΕλληνικα