Σχολή Ταχύπλοου – Ερωτηματολόγιο


Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί αποτελεί ένα εργαλείο ώστε να προετοιμαστείτε για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις απόκτησης διπλώματος χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

Η γνώση του δελτίου καιρού που ισχύει στην περιοχή πλεύσης κρίνεται ως:
Κάθε ιστιοφόρο πλοίο οφείλει να απομακρύνεται από την πορεία:
Ναυτικός διαβήτης (κουμπάσο) είναι:
Οποιοσδήποτε χειρισμός για να αποφευχθεί μια σύγκρουση πρέπει. ανάλογα με τις συνθήκες της περιπτώσεως να είναι:
Κόμβος είναι:
Η ασφαλής αγκυροβολία σε βάθος Θάλασσας δώδεκα (12) μέτρων απαιτεί έκταμα (μήκος) του σχοινιού της άγκυρας τουλάχιστον:
Όταν οδηγούμε το σκάφος μας εντός διαύλου ή στην είσοδο του λιμένα:
Αυτοί που χειρίζονται ταχύπλοα σκάφη οφείλουν:
Ένα αλιευτικό πλοίο που αλιεύει γρίπο (μηχανότρατα), το μήκος του δεν υπερβαίνει τα 50 μέτρα και κινείται κατά τη νύχτα, φέρει:
Ο αναλάμπων φανός χρησιμοποιείται:
Αν παρουσιασθεί κάποιο πρόβλημα και το σκάφος περιέλθει σε κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου:
Όταν δύο μηχανοκίνητα πλοία διασταυρώνουν τις πορείες τους και υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης:
Για την ασφαλή επιβίβαση σε μικρά σκάφη:
Το σήμα κινδύνου που εκπέμπεται από το ραδιοτηλέφωνο ή το VHF αποτελείται από:
Ο όρος "Μηχανοκίνητο Πλοίο" σημαίνει:
Οι ιδιοκτήτες ταχυπλόων σκαφών οφείλουν:
Φανός της Κορώνης είναι:
Ένα μηχανοκίνητο πλοίο μήκους κάτω των 50 μέτρων πρέπει να επιδεικνύει όταν ταξιδεύει κατά τη νύχτα:
Οι ιδιοκτήτες/χειριστές ταχυπλόων σκαφών οφείλουν:
Στις εισόδους των λιμένων ο πράσινος φανός τοποθετείται:
Ερωτηματολόγιο εξετάσεων χειριστή ταχύπλοου
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Associations

COUSTEAU DIVERS
Fish and Olive
SSI SCUBA
PADI
DAN DIVERS
ANDI
Select Your Language: enΑγγλικαelΕλληνικα